Soorten uitkeringen

Maatwerkwerkbanen is bedoeld voor mensen met een Wajong-uitkering, Wia/Wao-uitkering, Bijstand (doelgroepenregister), Voortgezet Speciaal onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs, WSW-indicatie, statushouders en voor 55 plussers.

Bekijk welke uitkering voor jou van toepassing is, hoe ze werken, welke regelingen er zijn voor werkgevers en wat de voorwaarden zijn.

Maatwerkbanen biedt een helder overzicht zodat je beter inzicht krijgt in de mogelijkheden om vanuit jouw uitkering een passende baan te vinden.