Werken met een beperking in Flevoland

Je bent woonachtig in Flevoland en je wilt graag (weer) aan het werk. In Flevoland zijn er genoeg werkgevers die specifiek vacatures/banen hebben voor mensen met een Wajong-uitkering, Wia-uitkering, Wao-uitkering en voor mensen vanuit de bijstand die zijn opgenomen in het landelijke doelgroepenregister. Allemaal bedoeld voor mensen vanuit de participatiewet.

Kom je van het praktijkonderwijs of heb je op het voortgezet speciaal onderwijs gezeten, ook dan kom je in aanmerking voor een baan op maat bij een leuke werkgever.

Maatwerkbanen brengt partijen bij elkaar om zo mensen, die zijn opgenomen in het landelijke doelgroepenregister, verder te kunnen helpen. Het doelgroepenregister wordt ook wel doelgroepenregister genoemd.

Werkgevers die voornemens zijn mensen met een arbeidsbeperking uit Flevoland een baan aan te willen bieden, voldoen hiermee aan de banenafspraak. De banenafspraak is een landelijke afspraak die is gemaakt om zoveel mogelijk mensen met een (arbeids)beperking aan het werk te helpen.

Ben je klaar om te gaan werken, bekijk dan het diverse aanbod van vacatures op onze website. Deze zijn voor jou bedoeld.

De meest sociale werkgevers van Nederland

Extra ondersteuning nodig in de zoektocht naar werk?

Moet je eerst weer in het ritme komen of werken aan je sociale-werknemersvaardigheden, dan kan je in overleg met de gemeente of het UWV in Flevoland gebruik maken van een re-integratietraject.

Maatwerkbanen werkt ook in Flevoland samen met re-integratiebureaus en werkgevers die leuke vacatures hebben in de steden; Dronten, Lelystad, Almere, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk.

Jouw re-integratie in Flevoland

Binnen de context van re-integratie in Nederland speelt Maatwerkbanen een essentiële rol. Het waarborgen van een geslaagde terugkeer naar de arbeidsmarkt na ziekteverzuim vraagt om nauw afgestemde begeleiding en ondersteuning. Maatwerkbanen fungeert als de verbindende factor tussen re-integratiebureaus, overheidsinstanties en werkzoekenden.

Waarom zou je Maatwerkbanen kiezen?

Bij Maatwerkbanen hebben we een diepgaand begrip van de complexiteit van re-integratie. We bieden een platform dat zorgt voor een naadloze match tussen de vraag naar werk en het aanbod van re-integrerende werknemers. De re-integratiebureaus waarmee we samenwerken, leggen de nadruk op persoonlijke begeleiding en hebben oog voor de individuele behoeften van re-integrerende werknemers.

Bovendien bevorderen we de communicatie en samenwerking tussen werkzoekenden en werkgevers.

Kortom, Maatwerkbanen fungeert als de schakel die re-integratiebureaus en werknemers met elkaar verbindt, wat een succesvolle terugkeer naar de Nederlandse arbeidsmarkt mogelijk maakt. Meld je gratis aan, ontdek de beschikbare mogelijkheden en neem contact op met een re-integratiebureau in jouw regio.