Werken met een beperking in Limburg

Wanneer je woonachtig bent in Limburg en een arbeidsbeperking hebt, ben je natuurlijk benieuwd naar de mogelijkheden om (weer) aan het werk te komen. Gelukkig zijn er in Limburg veel bedrijven die sociaal ondernemen en de kans op een baan kunnen bieden. Alle vacatures op Maatwerkbanen zijn specifiek bedoeld voor mensen met een Wajong-uitkering, Wia-uitkering, Wao-uitkering en voor mensen vanuit de bijstand die zijn opgenomen in het landelijke doelgroepenregister.

Ook wanneer je van het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs komt in Limburg kan je op alle vacatures reageren. Maatwerkbanen heeft alle partijen samengebracht zodat je niet meer het hele internet af hoeft te gaan zoeken.

Er zijn landelijk afspraken gemaakt onder de noemer ‘’Banenafspraak’’, deze gelden dus ook voor Limburg. Dit is een (banen)afspraak vanuit de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven willen een bijdrage leveren door mensen met een arbeidsbeperking een kans te bieden. Hiermee doen zij tegelijkertijd aan de banenafspraak.

De meest sociale werkgevers van Nederland

Extra ondersteuning nodig in Limburg, schakel een re-integratiebureau in!

Wil je graag werken, maar is het wel wenselijk dat je hierbij ondersteuning krijgt, neem dan contact op met het UWV of de gemeente waar je als inwoner ingeschreven bent. Zij kunnen je informeren over de mogelijkheden die een re-integratiebureau kan bieden. Er zijn verschillende re-integratietrajecten die afgestemd worden op jou als persoon, met als doel om duurzaam (voor langere tijd) aan het werk te komen.

Ook in Limburg werkt Maatwerkbanen samen met lokale re-integratiebureaus en zijn er veel vacatures in de volgende gemeenten: Maastricht, Venlo, Sittard-Geleen, Heerlen, Roermond, Weert, Kerkrade, Peel en Maas.

Jouw re-integratie in Limburg

Maatwerkbanen speelt een cruciale rol bij het samenbrengen van vraag en aanbod in de Nederlandse re-integratie. Het waarborgen van een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt na ziekteverzuim vereist op maat gemaakte begeleiding en ondersteuning. Dit platform fungeert als de schakel die re-integratiebureaus, overheidsinstanties en werkzoekenden met elkaar verbindt.

Waarom Maatwerkbanen Verkiezen?

Bij Maatwerkbanen zijn we ons terdege bewust van de complexiteit van re-integratie. We bieden een platform dat de perfecte match tussen vraag en aanbod mogelijk maakt. De samenwerkende re-integratiebureaus bij Maatwerkbanen leggen de nadruk op persoonlijke begeleiding en hebben oog voor de specifieke behoeften van re-integrerende werknemers.

Bovendien stimuleren we de communicatie en samenwerking tussen werkzoekenden en werkgevers.

In het kort fungeert Maatwerkbanen als de schakel die re-integratiebureaus en werknemers met elkaar verbindt, wat een succesvolle terugkeer naar de Nederlandse arbeidsmarkt mogelijk maakt. Schrijf je gratis in, ontdek de beschikbare kansen en neem contact op met een re-integratiebureau bij jou in de regio.