Werken met een beperking in Groningen

Je woont in Groningen en je hebt een arbeidsbeperking en je zou wel graag (weer) willen werken. In Groningen zijn tal van werkgevers die specifiek vacatures en/of banen hebben voor mensen met een Wajong-uitkering, Wia-uitkering, Wao-uitkering en voor mensen vanuit de bijstand die zijn opgenomen in het landelijke doelgroepenregister. Dit zijn allemaal doelgroepen die onder de participatiewet vallen.

Heb je op een praktijkonderwijs school gezeten of kom je van het voortgezet speciaal onderwijs in Groningen, ook dan zijn de vacatures die op onze website staan voor jou bedoeld.

Maatwerkbanen brengt vraag en aanbod bij elkaar, specifiek bedoeld voor mensen die zijn opgenomen in het landelijke doelgroepenregister, ook wel doelgroepenregister genoemd.

De meest sociale werkgevers van Nederland

Maatwerkbanen brengt vraag en aanbod samen in Groningen

In Groningen zijn er veel werkgevers die sociaal willen ondernemen en hiermee ook bijdragen in de banenafspraak om landelijk 125.000 banen te creëren.

Zou je willen werken, maar ben je er een tijd uit geweest of heb je wat extra ondersteuning nodig, neem dan contact op met het UWV of de gemeente in Groningen op waar je als inwoner ingeschreven staat. Het UWV en vaak ook gemeenten bieden diverse re-integratietrajecten aan die je stap voor stap richting werk kunnen helpen.

Maatwerkbanen werkt landelijk samen met re-integratiebureaus en werkgevers om zo een zo actueel mogelijk aanbod te bieden in en rondom de provincie Groningen; Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde.

Jouw re-integratie in Groningen

Maatwerkbanen speelt een cruciale rol bij het samenbrengen van vraag en aanbod in de Nederlandse re-integratie. Het waarborgen van een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt na ziekteverzuim vereist op maat gemaakte begeleiding en ondersteuning. Dit platform fungeert als de schakel die re-integratiebureaus, overheidsinstanties en werkzoekenden met elkaar verbindt.

Waarom Maatwerkbanen Verkiezen?

Bij Maatwerkbanen zijn we ons terdege bewust van de complexiteit van re-integratie. We bieden een platform dat de perfecte match tussen vraag en aanbod mogelijk maakt. De samenwerkende re-integratiebureaus bij Maatwerkbanen leggen de nadruk op persoonlijke begeleiding en hebben oog voor de specifieke behoeften van re-integrerende werknemers.

Bovendien stimuleren we de communicatie en samenwerking tussen werkzoekenden en werkgevers.

In het kort fungeert Maatwerkbanen als de schakel die re-integratiebureaus en werknemers met elkaar verbindt, wat een succesvolle terugkeer naar de Nederlandse arbeidsmarkt mogelijk maakt. Schrijf je gratis in, ontdek de beschikbare kansen en neem contact op met een re-integratiebureau bij jou in de regio.