Wat is SROI

Social Return On Investment (SROI) is een afspraak die binnen aanbestedingen wordt gemaakt, waarbij bedrijven investeren in werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wanneer een bedrijf deelneemt aan een aanbesteding voor een overheidsopdracht, kan er een verplichting tot SROI worden opgelegd. Dit betekent dat een bepaald percentage (minimaal 5%) van het totaalbedrag van de opdracht moet worden besteed aan sociale initiatieven ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hierbij kan gedacht worden aan het creëren van banen, leerwerkplekken en stageplaatsen, waardoor mensen met een arbeidsbeperking of langdurig werklozen weer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Wat is een aanbesteding?

en aanbesteding is een procedure waarbij een opdrachtgever, vaak een overheidsinstantie, een opdracht uitzet en verschillende bedrijven uitnodigt om een offerte in te dienen voor de uitvoering van die opdracht. Het kan bijvoorbeeld gaan om de bouw van een infrastructuurproject, het leveren van goederen of het uitvoeren van diensten.

Bij een aanbesteding worden de spelregels en criteria voor het selectieproces en de gunning van de opdracht vastgesteld. Na ontvangst van de offertes worden deze beoordeeld en wordt een winnende partij geselecteerd op basis van kwaliteit, prijs en andere relevante criteria.

Binnen aanbestedingen kan ook een Social Return On Investment (SROI) verplichting worden opgenomen. Dit houdt in dat de opdrachtgever bedrijven verplicht om een bepaald percentage van het totaalbedrag van de opdracht te besteden aan sociale initiatieven die de arbeidsmarktpositie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt versterken. Dit kan bijvoorbeeld door het creëren van leerwerkplekken, het bieden van stages of het aannemen van medewerkers met een arbeidsbeperking.

De SROI-verplichting heeft als doel om maatschappelijke waarde te genereren en inclusiviteit te bevorderen door bedrijven bewust te maken van hun rol in het creëren van kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Hoe kan ik invulling geven aan mijn SROI verplichting?

Er zijn diverse manieren om te voldoen aan de SROI-verplichting. Indien je al een sociaal bedrijf hebt met een aanzienlijk aantal medewerkers met een arbeidsbeperking, kun je mogelijk (gedeeltelijk) aan de SROI-verplichting voldoen.

Als je niet volledig aan de SROI-verplichting voldoet, kun je ook werk uitbesteden aan bedrijven die actief zijn in de betreffende branche van de aanbesteding. Door deze samenwerking kun je tevens aan de gestelde SROI-verplichting voldoen.

Het is raadzaam om contact op te nemen met een re-integratiebureau in jouw regio. Zij kunnen je informeren over de mogelijkheden, zijn bekend met de lokale markt en kunnen je verder begeleiden.

Een alternatieve optie is om het SROI-budget te doneren aan een stichting zoals Everydayheroes. Deze stichting zet zich in voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een elektrische fiets, het behalen van een rijbewijs, de aanschaf van een laptop, een driewielerfiets of reiskostenvergoeding. Dergelijke kosten worden niet gedekt door het UWV of de gemeente.

Wat is nou eigenlijk het verschil tussen de SROI verplichting en de banenafspraak?

Social Return On Investment (SROI) is een contractuele verplichting die geldt tijdens aanbestedingen. Ondernemingen die willen deelnemen aan een aanbesteding voor het verkrijgen van een opdracht moeten standaard voldoen aan de SROI-verplichting.

De banenafspraak is een nationale overeenkomst die tot doel heeft zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking naar betaald werk te begeleiden. Werkgevers met meer dan 25 werknemers dienen te voldoen aan een verplichting van 5% binnen de banenafspraak.

Als werkgever kun je ervoor kiezen om mensen in dienst te nemen om aan deze 5% verplichting te voldoen, of je kunt opdrachten uitbesteden om aan de vereisten te voldoen. Indien een bedrijf niet aan deze verplichting voldoet, kan er een boete worden opgelegd. Het uiteindelijke doel van de banenafspraak is om tegen 2026 125.000 banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Sociaal ondernemerschap begint bij jouw bedrijf. Als je als bedrijf van plan bent om sociaal te ondernemen in het kader van SROI, neem dan contact op met een re-integratiebureau in jouw regio of plaats gratis vacatures op maatwerkbanen.nl.