Subsidieregelingen

Een subsidieregeling vanuit de Participatiewet is een financiële ondersteuning die door de overheid wordt geboden aan bepaalde doelgroepen om hen te helpen bij het vinden van werk, het behouden van werk, of bij het volgen van een opleiding of training. Deze regelingen zijn bedoeld om de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen en hen gelijke kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Subsidieregelingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit loonkostensubsidies voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, jobcoaching om werknemers met een beperking te ondersteunen op de werkvloer, of mobiliteitsbonussen voor werkgevers die oudere werknemers in dienst nemen. Daarnaast kunnen er ook regelingen zijn om studie- en opleidingskosten te vergoeden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze subsidies spelen een belangrijke rol bij het creëren van inclusieve en diverse arbeidsomgevingen en het bevorderen van de zelfredzaamheid van individuen.

Deze persoon kan weer werken door verschillende regelingen.

Alle regelingen op een rij

  1. Loonkostensubsidie: Financiële ondersteuning voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
  2. Loondispensatie: Tegemoetkoming in loon voor verminderde prestaties.
  3. Proefplaatsing: Werkzoekenden krijgen de kans om tijdelijk te werken bij een werkgever om te kijken of het werk en de werkplek passend zijn.
  4. Jobcoaching: Financiële ondersteuning voor werkgevers om jobcoaching in te zetten voor werknemers met een beperking.
  5. No-riskpolis: Een verzekering voor werkgevers tegen loondoorbetaling bij ziekte van werknemers met een arbeidsbeperking.