Modulaire trajecten

Modulaire re-integratietrajecten omvatten verschillende onderdelen die gericht zijn op het bevorderen van arbeidsre-integratie. Deze onderdelen kunnen onder andere bestaan uit arbeidsmarkttraining, het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden, het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan, individuele coaching, beroepsgerichte scholing, werkervaringsplaatsen en begeleiding bij het vinden van passend werk.

Door middel van modulaire aanpak kunnen de specifieke behoeften en mogelijkheden van de persoon in re-integratie worden aangepakt, waarbij de nadruk ligt op het vergroten van zelfredzaamheid, het verbeteren van arbeidsvaardigheden en het versterken van de positie op de arbeidsmarkt.

De jobcoach bespreekt een van de modulaire trajecten met een cliënt.

Modulaire trajecten & scholing

Om weer goede kansen te maken op de arbeidsmarkt is soms scholing van toepassing. Wanneer je een tijd niet naar school bent geweest of vanwege je persoonlijke situatie niet geheel in staat bent om zelfstandig een opleiding te gaan volgen, kan een jobcoach je in een modulair traject gericht op scholing ondersteunen bij het behalen van je opleiding.

Bevorderen Maatschappelijke Deelname

Binnen het re-integratietraject Bevorderen Maatschappelijk Deelname word je geholpen om stapsgewijs weer deel te gaan nemen aan de maatschappij. Je wordt hierin begeleid door het desbetreffende re-integratiebureau. We onderzoeken samen waar je goed in bent en waar je wellicht nog ondersteuning in nodig hebt. Daarnaast dagen wij je uit en moedigen wij je aan om nieuwe stappen te gaan zetten.

Deze persoon kijkt online naar de mogelijkheden van re-integratietrajecten.

Praktijkassesment

Praktijkassessment; Het kan zijn dat je wegens omstandigheden een tijd lang niet meer hebt gewerkt. Als dit zo is, dan kan het modulaire re-integratietraject ”praktijkassessment” wellicht een goede tussenstap bieden. Vragen in dit traject kunnen zijn: Wat vind je leuk? Waar ben je goed in? En waar sta je op dit moment ten opzichte van de arbeidsmarkt, kun je al aan het werk?

Participatie-interventie

Participatie-interventie; Het kan zijn dat er door omstandigheden een grote afstand tot de arbeidsmarkt is ontstaan. Dan is participatie-interventie wellicht een geschikt traject. Participatie-interventie wordt met name ingezet om eerst je persoonlijke situatie op orde te krijgen, waarna je door kunt stromen naar een werkfittraject of een naar werk traject.

De jobcoach bespreekt een van de modulaire trajecten met een cliënt.