Naar werk

Het traject begint met een intakegesprek waarin de persoonlijke situatie, vaardigheden, interesses en werkervaring van de deelnemer worden besproken. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld dat is afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden van de deelnemer.

De jobcoach speelt een cruciale rol in het traject. Zij bieden begeleiding, advies en ondersteuning bij het vinden van passende vacatures, het opstellen van een curriculum vitae en sollicitatiebrieven, en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken. De jobcoach kan ook helpen bij het ontwikkelen van relevante vaardigheden, het verbeteren van de zelfpresentatie en het opbouwen van zelfvertrouwen.

Tijdens het traject kunnen verschillende instrumenten worden ingezet, zoals arbeidsmarkttrainingen, workshops en individuele coachingssessies. Deze zijn gericht op het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt en het versterken van de employability van de deelnemer.

Naast ondersteuning bij het vinden van werk, kan de jobcoach ook begeleiding bieden bij het behouden van een baan. Dit omvat bijvoorbeeld hulp bij het oplossen van eventuele problemen op de werkvloer, het ontwikkelen van effectieve communicatievaardigheden en het omgaan met stress of andere uitdagingen die zich kunnen voordoen in een werkomgeving.

De jobcoach bespreekt het werkfittraject met een cliënt.

Doelstelling van een naar werk traject

Het uiteindelijke doel van het naar werk traject is het vinden van duurzaam en passend werk. Dit kan betekenen dat de deelnemer een nieuwe baan vindt, (deels) herintreedt op de arbeidsmarkt of doorstroomt naar een andere functie. De jobcoach blijft in deze fase ook beschikbaar om te zorgen voor een soepele overgang en eventuele nazorg.

Kortom, een naar werk traject via het UWV biedt een intensieve begeleiding en ondersteuning met als doel de deelnemer succesvol te laten integreren op de arbeidsmarkt. De jobcoach speelt hierbij een essentiële rol door maatwerkbegeleiding te bieden en te zorgen voor een optimale match tussen de vaardigheden, interesses en mogelijkheden van de deelnemer en de eisen van de arbeidsmarkt.

Een naar werk traject via het UWV is een begeleidingsprogramma dat is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden en behouden van werk. Het traject wordt uitgevoerd in samenwerking met een jobcoach, die fungeert als een persoonlijke begeleider en ondersteuner gedurende het proces.