Werken bij de Politie

De Politie streeft ernaar een inclusieve werkgever te zijn, en ze noemen dit initiatief ‘Politie voor Iedereen’. Het project genaamd De Blauwe Baan speelt hierin een belangrijke rol.

De missie van De Blauwe Baan is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame manier in te zetten binnen de politie, waardoor de organisatie blijvend wordt verrijkt. Dit project wordt financieel ondersteund door SAOP.

Duurzame inzetbaarheid

Het draait allemaal om duurzame inzetbaarheid. De Blauwe Baan is een interne sociale onderneming van de politie en fungeert als de ontwikkelings- en kennishub van de politie op het gebied van de banenafspraak. Deze afspraak houdt in dat de politie wettelijk verplicht is om tegen 2024 713 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

De afgelopen jaren hebben ze hard gewerkt om dit doel te bereiken en met succes, want eind 2021 waren ongeveer 660 banen gecreëerd, waarvan 515 op basis van inhuur (78%) en 145 op basis van een vaste aanstelling (22%).

Dit succes gaat verder dan alleen aantallen. De toetreding van mensen met een arbeidsbeperking draagt ook bij aan de diversiteit van ons personeelsbestand en bevordert een inclusieve werkcultuur.

Echter, De Blauwe Baan richt zich niet alleen op het aannemen van deze mensen, maar vooral op het behouden van medewerkers uit deze doelgroep. Dit wordt bereikt door begeleiding aan zowel medewerkers als leidinggevenden te bieden en door trainingen en opleidingen aan te bieden.

Door aandacht te besteden aan zowel persoonlijke als functiegerichte ontwikkeling dragen ze ook bij aan de duurzame inzetbaarheid van deze groep op de arbeidsmarkt, of dit nu binnen of buiten de politie is.