Wat is 2e spoor?

Wanneer een werknemer uitvalt en in de ziektewet belandt, is het van essentieel belang om de werknemer de juiste ondersteuning te bieden om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen.

Als werkgever dien je allereerst de stappen van de Wet Poortwachter te volgen. Indien blijkt dat de werknemer niet kan terugkeren naar zijn of haar oude functie, of als je als werkgever nog niet bekend bent met deze wet, is het van groot belang om de werknemer te voorzien van de juiste ondersteuning vanuit een re-integratiebureau voor een 2e spoor traject.

Als werkgever start je in eerste instantie met het 1e spoor traject. Hierbij wordt gekeken of de werknemer kan terugkeren naar zijn of haar oude functie, of dat er binnen het bedrijf andere passende functies beschikbaar zijn.

Indien er binnen het bedrijf geen mogelijkheden zijn, wordt het 2e spoor ingezet. Hierbij wordt gezamenlijk gezocht naar een nieuwe werkplek voor de medewerker.

Schakel een re-integratiebureau in voor de uitvoering van het 2e-spoortraject

Een re-integratiebureau zal als onderdeel van het 2e-spoortraject stapsgewijs uitleggen welke rechten en plichten je als werkgever hebt ten aanzien van je werknemer, en hoe je dit traject het beste kunt uitvoeren.

Er zullen gesprekken plaatsvinden met jou als werkgever en met de werknemer, waarbij gezamenlijk de juiste invulling van het 2e-spoortraject wordt bepaald.

Een plan van aanpak wordt opgesteld voor het 2e-spoortraject, waarbij zowel de werknemer als jij als werkgever betrokken worden. Dit plan beschrijft de stappen die genomen moeten worden en hoe eventuele doelen kunnen worden bereikt. Hierbij wordt gekeken naar de capaciteiten van de werknemer en in welke richting er gezocht kan worden naar passende werkgelegenheid. Tevens wordt aandacht besteed aan de reden van uitval en wordt de werknemer begeleid in dit proces binnen het 2e-spoortraject.

Gedurende het traject worden regelmatig evaluatiegesprekken gevoerd met de werknemer, en het re-integratiebureau houdt jou als werkgever op de hoogte van de voortgang van het 2e-spoortraject.

Hoe vind je het juiste re-integratiebureau en wat zijn de kosten voor 2e-spoor?

Maatwerkbanen heeft een uitgebreid overzicht samengesteld van alle re-integratiebureaus in Nederland, met een totaal van meer dan 1300 bureaus. Bijna elk re-integratiebureau biedt ook 2e-spoortrajecten aan.

Als werkgever is het essentieel om te begrijpen hoe een 2e-spoortraject eruitziet en wat je kunt verwachten. Daarom raden wij aan om met 2-3 re-integratiebureaus in gesprek te gaan. Tijdens een vrijblijvend gesprek kunnen zij uitleggen hoe zij het 2e spoor uitvoeren en welke aanpak zij hanteren in hun 2e-spoortrajecten.

Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de kosten van een 2e-spoortraject zijn. De kosten variëren doorgaans van €1850,- tot maximaal €5000,-. Het is daarom verstandig om verschillende re-integratiebureaus te vergelijken en een weloverwogen keuze te maken.

Ook is het raadzaam om de werknemer bij dit proces te betrekken, aangezien hij of zij nauw contact zal hebben met het betreffende re-integratiebureau.

Tot slot is het goed om te weten dat in veel gevallen de kosten van een 2e-spoortraject volledig vergoed kunnen worden door de verzekering. Het is raadzaam om bij je verzekeraar te informeren naar de mogelijkheden voor vergoeding van een 2e-spoortraject.