Werken bij Rijksdienst & Waterstaat

Werk samen aan de toekomst Samen met meer dan 10.000 collega’s zijn ze actief in een innovatieve omgeving, waar ze werken aan projecten die echt van belang zijn. Of het nu gaat om kleine, grote of zeer omvangrijke projecten, het doel is om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Nederland te verbeteren.

Rijkswaterstaat beheert omvangrijke wateren, waaronder de zee en de rivieren. Deze instantie waarschuwt de relevante overheidsorganen tijdig voor hoogwater of stormen op zee. Daarnaast is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het onderhoud van dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen. Ook zet Rijkswaterstaat zich in voor de bescherming van de kust en het creëren van meer ruimte voor rivieren.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) opereert als een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij opereren onder de directe verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit die in samenwerking met het ministerie en de dienst worden vastgesteld.

Bovendien ontwikkelen ze praktisch toepasbare kennis en verstrekken ze advies met betrekking tot rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.