Werken met een beperking in Friesland

Je woont in Friesland en hebt een beperking, maar je wil wel (weer) graag aan het werk. Er zijn in Nederland veel werkgevers die leuke vacatures hebben en specifiek bedoeld zijn voor mensen met een Wajong-uitkering, Wia-uitkering, Wao-uitkering en voor mensen vanuit de bijstand die zijn opgenomen in het landelijke doelgroepenregister.

Kom je van het praktijkonderwijs of van het voortgezet speciaal onderwijs, ook dan kan je terecht bij Maatwerkbanen voor het vinden van een leuke passende vacature.

Maatwerkbanen brengt vraag en aanbod bij elkaar voor mensen die zijn opgenomen in het landelijke doelgroepenregister, ook wel doelgroepenregister genoemd.

Werkgevers uit Friesland die leuke banen hebben voor mensen met een arbeidsbeperking voldoen hiermee dan ook aan de banenafspraak. Kan je werken met jouw beperking, wacht dan niet langer en start met solliciteren!

Maatwerkbanen in samenwerking met re-integratiebureaus in Friesland

Kan je nog niet direct aan het werk omdat je wat extra ondersteuning nodig hebt, neem dan contact op met het UWV of met de gemeente waar je als inwoner ingeschreven staat. Zij kunnen je informeren over de mogelijkheden van re-integratie en welke mogelijkheden er zijn om gebruik te maken van een re-integratietraject via een re-integratiebureau.

Maatwerkbanen beschikt in samenwerking met lokale re-integratiebureaus en werkgevers over veel leuke vacatures in verschillende steden in Friesland;

Achtkarspelen, Ameland, Dantumadeel, De Friese Meren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslan, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Sudwest-Fryslan, Terschelling, Tietjerstaradeel, Vlieland, Waadhoeke en Weststellingwerf.

Maatwerkbanen in samenwerking met re-integratiebureaus in Friesland

Kan je nog niet direct aan het werk omdat je wat extra ondersteuning nodig hebt, neem dan contact op met het UWV of met de gemeente waar je als inwoner ingeschreven staat. Zij kunnen je informeren over de mogelijkheden van re-integratie en welke mogelijkheden er zijn om gebruik te maken van een re-integratietraject via een re-integratiebureau.

Maatwerkbanen beschikt in samenwerking met lokale re-integratiebureaus en werkgevers over veel leuke vacatures in verschillende steden in Friesland;

Achtkarspelen, Ameland, Dantumadeel, De Friese Meren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslan, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Sudwest-Fryslan, Terschelling, Tietjerstaradeel, Vlieland, Waadhoeke en Weststellingwerf.

De meest sociale werkgevers van Nederland

Jouw re-integratie in Friesland

Een doeltreffende terugkeer naar de arbeidsmarkt na ziekteverzuim vereist afgestemde begeleiding en ondersteuning. Maatwerkbanen vervult een cruciale rol door de verbinding te leggen tussen re-integratiebureaus, overheidsinstanties en werkzoekenden.

Waarom Voor Maatwerkbanen Kiezen?

Bij Maatwerkbanen beseffen we de complexiteit van re-integratie en bieden we een platform waar de juiste match tussen vraag en aanbod tot stand komt. De samenwerkende re-integratiebureaus bij Maatwerkbanen richten zich op persoonlijke begeleiding en hebben oog voor de individuele behoeften van re-integrerende werknemers.

Bovendien stimuleren we de communicatie en samenwerking tussen werkzoekenden en werkgevers.

In essentie fungeert Maatwerkbanen als de verbindende schakel tussen re-integratiebureaus en werknemers, wat een succesvolle terugkeer naar de werkplek in Nederland mogelijk maakt. Meld je kosteloos aan, ontdek de beschikbare mogelijkheden en neem contact op met een re-integratiebureau bij jou in de buurt.