Wat is een interne jobcoach?

Een interne jobcoach is een professional die binnen een organisatie werkt en specifiek is aangesteld om werknemers met een arbeidsbeperking of specifieke ondersteuningsbehoefte te begeleiden op de werkplek. Het doel van een interne jobcoach is om ervoor te zorgen dat deze werknemers succesvol kunnen functioneren in hun functie en hun volledige potentieel kunnen benutten.

De interne jobcoach speelt een cruciale rol in het creëren van een inclusieve en ondersteunende werkomgeving. Ze bieden individuele begeleiding en ondersteuning op maat, afgestemd op de behoeften en capaciteiten van de werknemer. Dit kan variëren van praktische instructies over de dagelijkse taken tot het bieden van emotionele steun en het bevorderen van zelfvertrouwen.

Een goede samenwerking tussen werkgever en werknemer

De jobcoach werkt nauw samen met zowel de werknemer als de werkgever. Ze analyseren de werkplek en identificeren eventuele aanpassingen die nodig zijn om de werkomgeving toegankelijker te maken voor de werknemer met een arbeidsbeperking. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er fysieke aanpassingen worden gedaan aan de werkplek of dat er technologische hulpmiddelen worden ingezet.

Naast het bieden van praktische ondersteuning, fungeert de interne jobcoach als een brug tussen de werknemer en de werkgever. Ze bevorderen een open communicatie en helpen misverstanden te voorkomen. Hierdoor kan de werknemer zich beter op zijn gemak voelen en zich volledig concentreren op zijn werkzaamheden.

Een interne jobcoach kan ook helpen bij het opstellen van individuele doelen en het ontwikkelen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit helpt de werknemer om zichzelf te blijven verbeteren en te groeien in zijn functie.

Bovendien biedt de jobcoach training en advies aan collega’s en leidinggevenden over het werken met mensen met een arbeidsbeperking. Hierdoor wordt het begrip vergroot en ontstaat er een positieve en inclusieve werkcultuur.

Kortom, een interne jobcoach is een waardevolle steunpilaar voor werknemers met een arbeidsbeperking, die ervoor zorgt dat ze volwaardig kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Door individuele begeleiding, aanpassingen en ondersteuning te bieden, draagt de jobcoach bij aan het creëren van een inclusieve werkomgeving waarin alle werknemers hun talenten kunnen benutten en succesvol kunnen zijn in hun werk.