WSW uitkering

WSW staat voor Wet sociale werkvoorziening, en het is een Nederlandse wet die tot 1 januari 2015 van kracht was. Deze wet bood mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid om te werken bij een sociale werkplaats, waar zij passend werk konden verrichten. De WSW bood hen de kans om mee te doen in het arbeidsproces en zich verder te ontwikkelen.

Bij Maatwerkbanen begrijpen we dat mensen met een WSW-indicatie waardevolle talenten hebben die zij graag willen inzetten op de arbeidsmarkt. Daarom bieden wij ook kansen aan mensen met een WSW-indicatie om geschikte banen te vinden die aansluiten bij hun capaciteiten en interesses. We geloven in maatwerk, waarbij we individuele begeleiding en ondersteuning bieden om de juiste match te maken tussen werkzoekenden en werkgevers.

Een ambulant begeleider legt hier aan een cliënt uit wat de voordelen van een wajong-uitkering zijn.

Subsidieregelingen voor mensen met een WSW indicatie

Subsidiemogelijkheden voor mensen met een WSW-indicatie:

Loonkostensubsidie: Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers om het verschil tussen de productiviteit van de werknemer met een arbeidsbeperking en het wettelijk minimumloon te compenseren.

Jobcoaching: Werkgevers kunnen subsidie ontvangen voor de inzet van een jobcoach, die de werknemer met een WSW-indicatie begeleidt en ondersteunt op de werkvloer.

Proefplaatsing: Werkgevers kunnen een proefplaatsing aanbieden aan iemand met een WSW-indicatie, waarbij de werknemer tijdelijk zonder loonkosten bij de werkgever werkt om te kijken of er een goede match is.

LKV: Loonkostenvoordeel wat je kan aanvragen bij de belastingdienst voor elk gewerkt uur.

Bij Maatwerkbanen zien we de meerwaarde van mensen met een WSW-indicatie op de werkvloer. We staan klaar om werkzoekenden met een WSW-indicatie te ondersteunen bij het vinden van een geschikte baan en om werkgevers te helpen bij het benutten van het talent en de inzetbaarheid van deze waardevolle medewerkers. Samen creëren we maatwerkoplossingen voor een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen kan participeren en bijdragen aan het succes van bedrijven en organisaties.