Werken vanuit de banenafspraak

Wat is de banenafspraak?  

Wet Banenafspraak, wat houdt het in en hoe werkt de wet banenafspraak nou eigenlijk? De wet banenafspraak is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking en is in het leven geroepen zodat zoveel mogelijk mensen bij ‘normale’ werkgevers aan het werk kunnen. Omdat mensen vanuit de wet banenafspraak vaak moeite hebben om zelfde banen te vinden, kan er vanuit de wet banenafspraak ondersteuning worden geboden. Om bedrijven hier deels verplicht aan mee te laten werken, is er vanuit de overheid de wet banenafspraak opgesteld. Hierin worden werkgevers geacht mee te doen en plekken te bieden voor mensen met een arbeidsbeperking. Wanneer er niet wordt voldaan aan deze verplichting er per jaar het aantal banen niet wordt gerealiseerd, wordt de quotemwet in werking gesteld.   

Quotemregeling Wet banenafspraak  

Wanneer je een arbeidsbeperking hebt, heb je vaak een aanpassing op je werkplek nodig of extra begeleiding om je werk goed te kunnen (blijven) uitvoeren. Hierdoor kwamen veel mensen met een arbeidsbeperking in het verleden vaak bij sociale werkplaatsen terecht. Gelukkig is hierin verandering gekomen en zijn er meer mogelijkheden voor mensen die onder de Wet banenafspraak vallen.   

Vanuit de overheid is bepaald dat er begin 2026 125.000 banen bij regulieren werkgevers moeten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid is hier natuurlijk zelf ook onderdeel van en moet hiervan landelijk 25.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Elk jaar moeten er een x aantal banen bij werkgevers vervuld worden. Gebeurd dit niet, zal zoals eerder genoemd de quotemwet in werking worden gezet. De overheid kan dan sancties opleggen bij bedrijven die geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Vaak is het dan voordeliger voor werkgever om plekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Doelgroepregister Wet banenafspraak / indicatie banenafspraak 

Doelgroep of doelgroepen register. Doelgroep en doelgroepenregister betekenen hetzelfde. Het doelgroep / doelgroepenregister is een landelijk register waarin alle mensen met een arbeidsbeperking zijn opgenomen. Deze doelgroepen kunnen hulp krijgen van de overheid.

Er zijn meerdere doelgroepen die onder de banenafspraak / het doelgroepregister vallen. Eigen alle mensen met een arbeidsbeperking die een wajong, wia, wao wsw uitkering of vanuit de bijstand (gemeente) zijn opgenomen in het doelgroepregister. Ook vallen voormalige leerlingen vanuit speciaal onderwijs en praktijkonderwijs onder deze doelgroep. Het doelgroepregister is een landelijke databank waarin alle mensen met een arbeidsbeperking zijn opgenomen. Ben je als werkgever benieuwd of iemand onder de banenafspraak / het doelgroepregister valt en een banenindicatie heeft? Dan kun je in overleg met de werknemer contact opnemen met het UWV of de gemeente. Zij hebben toegang tot het doelgroepregister dataregister.  

Wanneer iemand onder de Wet banenafspraak valt, wordt dit ook wel een banen indicatie banenafspraak genoemd. Een indicatie Wet banenafspraak kan via het UWV of de gemeente worden aangevraagd. Wel dien je hiervoor een aantoonbare arbeidsbeperking te hebben. Vaak wordt een beperking vastgesteld vanuit diverse onderzoeken en wordt je vervolgens opgenomen in het doelgroepregister door de gemeente. Om een onderzoek te laten doen om in aanmerking te komen voor de banenafspraak / doelgroepregister, kan je het beste contact opnemen met de participatie afdeling van de gemeente. Zij kunnen je in contact brengen met organisaties die een onderzoek kunnen doen naar eventuele beperkingen. Als er een beperking wordt vastgesteld, kun je dit aanleveren bij de gemeente kan je in veel gevallen worden opgenomen in het doelgroepregister en val je daardoor onder de banenafspraak.  

Wanneer je een aanvraag voor een Wet banenindicatie / doelgroepregister doet, wordt je uitgenodigd voor een gesprek met een arbeidsdeskundige vanuit de gemeente. De arbeidsdeskundige zal je meer uitleg geven over de mogelijkheden van het doelgroepregister en wat je moet doen om voor een banenindicatie in aanmerking te komen.  

Voorwaarden banenindicatie / doelgroepregister

  • Je hebt een ziekte die nog minimaal 6 maanden duurt; 
  • Je kunt geen minimum salaris verdienen. Ook niet met extra ondersteuning of extra voorzieningen; 
  • Je nog niet bent opgenomen in het doelgroepregister  

Voordelen indicatie banenafspraak / Doelgroepregister 

Voor mensen die worden toegelaten tot het doelgroepregister en daardoor onder de banenafspraak vallen, komen voor veel aangepaste vacatures in aanmerking en kunnen vanuit het UWV of de gemeente een re-integratietraject aangeboden krijgen om weer aan het werk te komen. Een re-integratietraject kan door de gemeente worden uitgevoerd of er kan gekozen worden een lokaal re-integratiebureau hiervoor in te zetten. Het re-integratiebureau zal met de werkzoekende op zoek gaan naar passende vacatures / werkgevers om zo een duurzame plaatsing te realiseren.  Ook zijn er voor de werkgevers voordelen om het aannemen van mensen met een beperking te stimuleren.  

Subsidie mogelijkheden banenafspraak 

  • LKV banenafspraak (Belastingvoordeel van een paar euro per gewerkt uur)  
  • No risk polis banenafspraak 
  • Loonkostensubsidie / loondispensatie (tegemoetkoming in loon vanuit UWV of de gemeente)  
  • Proefplaatsing (maximale proefperiode van 2 maanden)  

Op zoek naar doelgroepregister vacatures?

Alle vacatures op onze website zijn specifiek bedoeld voor mensen vanuit het doelgroepregister. Je kunt de vacatures voor mensen vanuit het doelgroepregister vinden op www.maatwerkbanen.nl/vacatures.

Heb je een leuke vacature gevonden en heb je hulp nodig bij de bemiddeling naar een werkgever? Zoek dan contact met een re-integratiebureau die je hierbij kan helpen. Heel veel succes met het vinden van leuke doelgroepregister vacatures!

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar het UWV of de gemeente waarin je woont. Heel veel succes gewenst! 

 

Passende vacatures

Passende vacatures

Vacatures voor mensen met een arbeidsbeperking.

Altijd up-to-date

Altijd up-to-date

Vacatures worden dagelijks online gecheckt en bijgehouden.

Snel & gemakkelijk

Snel & gemakkelijk

Maatwerkbanen is doorontwikkeld voor jou als werkzoekende.

Kennis &<br/> advies

Kennis &
advies

Door onze ruime ervaring kunnen wij je optimaal van dienst zijn.

Meld je nu aan!
We matchen jouw locatie met onze vacatures...