Wat is een no risk polis

Een no-riskpolis is een regeling die werkgevers financieel beschermt als ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Als een werknemer met een no-riskstatus ziek wordt, dan vergoedt het UWV de loonkosten tijdens ziekte aan de werkgever. Werkgevers hoeven dan geen loon door te betalen aan de zieke werknemer. Deze regeling stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, omdat het risico van loondoorbetaling bij ziekte wordt weggenomen.

Hoe kom ik in aanmerking voor een no risk polis?

Om in aanmerking te komen voor een no-riskpolis moet je als werknemer een WIA-uitkering ontvangen en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het UWV beoordeelt of je recht hebt op een no-riskstatus en verstrekt vervolgens de no-riskpolis aan de werkgever.

Hoe je een no-riskpolis via het UWV aanvraagt, hangt af van je situatie. Als je al een WIA-uitkering ontvangt en denkt dat je in aanmerking komt voor een no-riskstatus, kun je contact opnemen met het UWV. Zij zullen je informeren over de benodigde documenten en gegevens die je moet verstrekken om je aanvraag te completeren. Het UWV zal vervolgens je situatie beoordelen en bepalen of je recht hebt op een no-riskpolis.

Als je nog geen WIA-uitkering ontvangt maar wel een arbeidsbeperking hebt, dan kun je een WIA-aanvraag indienen bij het UWV. Als het UWV je WIA-aanvraag goedkeurt en je een WIA-uitkering ontvangt, zullen ze ook beoordelen of je recht hebt op een no-riskpolis.

Het is belangrijk om te weten dat de no-riskpolis niet automatisch wordt verstrekt bij het ontvangen van een WIA-uitkering. Het UWV beoordeelt elke aanvraag individueel en kijkt naar de specifieke omstandigheden van de werknemer.

Kortom, een no-riskpolis is een regeling die werkgevers beschermt als ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Je kunt deze polis aanvragen via het UWV als je een WIA-uitkering ontvangt en aan de voorwaarden voldoet. Het UWV beoordeelt elke aanvraag individueel en zal bepalen of je recht hebt op een no-riskpolis.