Het Inclusief Werkgeven: Hoe Iemand met een Arbeidsbeperking in Dienst Nemen

Als werkgever kan het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking bijdragen aan een inclusieve en diverse werkomgeving, en tegelijkertijd voldoen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van uw bedrijf. Door kansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking, creëert u niet alleen waardevolle banen, maar ook een positieve impact op de samenleving.

enkele stappen en overwegingen om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen

Bewustwording en Voorbereiding: Begin met het vergroten van uw kennis over inclusieve werkgelegenheid en de voordelen ervan. Identificeer de rollen binnen uw organisatie waarin aanpassingen kunnen worden gedaan om iemand met een arbeidsbeperking goed te ondersteunen. Zorg dat uw team ook op de hoogte is en open staat voor het werken met collega’s met een arbeidsbeperking.

Aanpassingen en Ondersteuning: Om ervoor te zorgen dat uw nieuwe medewerker succesvol is, is het belangrijk om te kijken naar aanpassingen die op de werkplek gemaakt kunnen worden. Denk aan fysieke aanpassingen, zoals ergonomische hulpmiddelen, of het bieden van flexibele werktijden. Daarnaast kan jobcoaching een waardevol hulpmiddel zijn om uw nieuwe medewerker te begeleiden en te ondersteunen.

Subsidies en Regelingen: Informeer uzelf over de verschillende subsidies en regelingen die beschikbaar zijn om u financieel te ondersteunen bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking. Denk aan loonkostensubsidies die kunnen helpen de loonkosten te verlagen of aan ondersteuning bij aanpassingen op de werkplek.

Werven en Selecteren: Neem inclusief denken op in uw wervings- en selectieproces. Laat duidelijk zien dat u openstaat voor sollicitanten met een arbeidsbeperking. Dit kan bijvoorbeeld door het vermelden van uw inclusieve werkgeverschap in vacatures of op uw website.

Aandacht voor Begeleiding: Bied een warm welkom aan uw nieuwe medewerker en zorg voor een goede inwerkperiode. Zorg dat er een aanspreekpunt is waar uw medewerker terecht kan met vragen en eventuele uitdagingen.

Waardering en Erkenning: Waardeer de bijdrage van uw medewerker met een arbeidsbeperking zoals u dat ook doet voor uw andere medewerkers. Erken het unieke perspectief en de talenten die zij meebrengen naar uw organisatie.

Het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking vergt wellicht wat extra inspanning, maar het kan een positieve invloed hebben op de werksfeer, de diversiteit binnen uw organisatie en de maatschappij als geheel. Bovendien toont het uw betrokkenheid bij een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Door de juiste aanpassingen te doen en uw nieuwe medewerker goed te ondersteunen, kunt u een waardevolle bijdrage leveren aan het bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt.