Werken en leren

Werken en leren vormen een waardevolle combinatie die individuen de mogelijkheid biedt om tegelijkertijd kennis en ervaring op te doen in een specifiek vakgebied. Het concept van werken en leren houdt in dat een persoon werkzaam is in een betaalde baan, terwijl hij of zij tegelijkertijd deelneemt aan een leertraject, zoals een opleiding, cursus of training.

Deze combinatie stelt mensen in staat om zowel theoretische kennis op te doen als praktische vaardigheden te ontwikkelen, wat leidt tot een verbeterde inzetbaarheid en groeikansen op de arbeidsmarkt.

In Nederland zijn er tal van re-integratiebureaus die via het UWV kunnen worden ingeschakeld om te ondersteunen bij het werken en leren. Deze bureaus hebben expertise in het begeleiden en matchen van werkzoekenden met passende leer- en werktrajecten.