Kenmerken

Woerden

Techniek

15 - 32

Doelgroepregister, Wajong, Wia & Wao, WAO

HBO

Favoriet
Vacatures

STRATEGISCH HR ADVISEUR

In het kort

24-32 UUR - WOERDEN

Werkzaamheden

Voor onze opdrachtgever zoeken wij een interim Adviseur P&O voor de ontwikkeling en realisatie van het (strategische) HR-beleid. Hij of zij draagt bij aan een adequate organisatiestructuur en -cultuur, personeelsbezetting en HR-instrumentarium in het heden en in de toekomst.

Creëert, realiseert en implementeert het HR-beleid, dat volledig gericht is op duurzame inzetbaarheid van de collega’s en via regelingen op duurzame leefomgeving/mobiliteit. Specifiek voor de volgende actuele/urgente dossiers:

In samenwerking met de vertrouwenspersoon updaten van protocol ongewenste omgangsvormen, klachtenregeling ongewenst gedrag en de klokkenluidersregeling (nieuw).
Update personeelshandboek, declaratie app, regeling mobiliteit (m.n. lease beleid), regeling vitaliteit.
Uitkomsten van de werkgroep diversiteit en inclusie vertalen naar praktische invulling.
Systematiek van beoordelen/functioneren op basis van een ontwikkelcultuur, waarin het beoordelen/functioneren/ontwikkelen een continu proces is (“moderne HR-cyclus”).
Ontwikkelcultuur op basis van “eigen regie over je loopbaan”.
Volledig herzien loongebouw.
Strategische personeelsplanning.

En verder:

Stelt advies op voor de inrichting en bemensing van HR in de organisatie.
Oppakken van de reguliere/lopende HR-taken, zoals periodieke gesprekken met MT-leden, verzuimbegeleiding, vacatures, advies/instemmingsaanvragen met OR.
Meedenken/adviseren over richtlijnen/beleid voor inhuur van derden en voorkomen schijnconstructies.
Adviseert directeur en leidinggevenden over HR-beleidsvraagstukken, medezeggenschap, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, etc.
Realiseert HR-(verbeter)projecten.
Rapporteert aan de directeur.

OVER DE WERKGEVER

Onze opdrachtgever is het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche. Zij motiveert vakmensen in de branche om hun talent en kennis optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor een toekomstbestendige leefomgeving. Van engineer tot monteur, van werkvoorbereider tot uitvoerder, van HR-adviseur tot magazijnmedewerker en van leerling tot ondernemer en directeur. Haar missie luidt: “Vakmensen in de Technische Installatiebranche in staat stellen hun talent optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor een toekomstbestendige leefomgeving”.

Zij vindt het belangrijk dat organisatie én de branche een afspiegeling is van de maatschappij. Daarom heeft zij in 2019 het Charter Diversiteit ondertekend om te laten zien dat zij actief werkt aan een installatiebranche waarbinnen iedereen ruimte krijgt om zich als (toekomstig) vakmens te ontwikkelen.

Je komt in een ambitieuze en open organisatie met een informele werksfeer, waar ruim 50 bevlogen collega’s iedere dag vol passie en energie het beste uit zichzelf halen. De bedrijfscompetenties representeren de identiteit van de organisatie en zijn verweven in alles wat zij doen: lef, innovatief, professioneel, verbinden en onafhankelijk.

WIJ VRAGEN

Voor deze interim vacature zoeken wij een gedreven HR professional:

met specifieke kennis op het HR-vakgebied inclusief bijbehorende wet- en regelgeving en actuele juridische kennis;
met ervaring met medezeggenschap;
gewend om zich snel in te werken;
resultaat- en oplossingsgericht;
organisatiesensitief, heeft oog voor de belangen van (individuele) medewerkers, OR en bestuur;
met gevoel voor politiek en bij voorkeur ervaring met publiek-private samenwerkingen;
herkent en onderkent de gevolgen van veranderingsprocessen voor de totale organisatie, de mensen en de werkprocessen.

VOORKEUREN

De organisatie wil graag een inclusieve organisatie zijn waarin iedereen welkom is om elke dag het beste uit zichzelf te halen. Zij richt zich op talent en mogelijkheden en ziet beperkingen als een uitdaging om samen op te lossen.

Reageer op deze vacature

Registeer je gratis op onze site om te reageren op deze vacature