Kennisbank Zakelijk

Als je een nieuwe functie binnen je bedrijf wilt invullen met iemand uit het doelgroepregister, brengt dat vaak veel vragen met zich mee. Hier hebben we enkele veelgestelde vragen voor je op een rij gezet.

Wat houdt de banenafspraak in?

De banenafspraak betekent dat het kabinet en sociale partners hebben afgesproken extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Er moeten in totaal 125.000 extra banen komen bij reguliere werkgevers. Voor de marktsector zijn dat er 100.000 vóór 1 januari 2026 en voor de overheid 25.000 vóór 1 januari 2024. Deze afspraak geldt landelijk en elk jaar wordt gecheckt of de werkgevers het afgesproken aantal banen hebben gerealiseerd.

Waarom hebben de overheid en werkgevers in het sociaal akkoord afspraken gemaakt over banen voor mensen met een arbeidsbeperking?

Mensen met zo’n beperking vinden moeilijk werk en hebben al langere tijd lage werkdeelname. Door hen meer kansen te bieden bij reguliere werkgevers, streven ze naar een inclusievere arbeidsmarkt. Daarom is besloten om de komende jaren 125.000 banen voor deze groep te creëren.

Wat is het verschil tussen de UWV-beoordeling voor de banenafspraak en de loonwaardebepaling op de werkplek?

De UWV-beoordeling en de loonwaardebepaling door de gemeente zijn verschillende evaluaties die toegang kunnen geven tot het doelgroepregister banenafspraak sinds 1 januari 2017. Bij de UWV-beoordeling wordt onderzocht of iemand met een arbeidsbeperking het minimumloon kan verdienen door het gebruik van drempelfuncties.

Drempelfuncties zijn licht belastende functies die ook voor mensen met een arbeidsbeperking haalbaar zijn. Als iemand niet in staat is tot het uitvoeren van een drempelfunctie, een laag opleidingsniveau heeft, duurzame beperkingen kent of een aannemelijk vertraagd handelingstempo heeft, ontvangt diegene een indicatie voor de banenafspraak.

Bij een loonwaardebepaling bestaat al een specifieke werkplek. Een deskundige bepaalt de loonwaarde volgens een uniforme methode door de prestaties van iemand met een arbeidsbeperking te vergelijken met die van een vergelijkbare persoon zonder beperking in dezelfde functie.

Als de loonwaarde onder het minimumloon ligt, stroomt die persoon via de Praktijkroute het doelgroepregister in. Hierdoor hoeven mensen die al werk hebben gevonden voordat ze een arbeidsvermogenbeoordeling aanvragen niet twee keer beoordeeld te worden voor banenafspraak en loonwaarde.

Hoe vindt ik de juiste kandidaat voor mijn bedrijf?

De beste kandidaat vinden die ook nog eens goed bij je bedrijf past kan best lastig zijn. Gelukkig zijn er tal van re-integratiebureaus in Nederland die je hierbij kunnen verder helpen. Wanneer je een vacature wilt plaatsen, beschrijf dat zo goed mogelijk wat de functie inhoudt, hoe de werkomgeving eruit ziet en hoe de begeleiding wel of niet is vormgegeven.

Kunnen mensen zonder uitkering vanuit de Participatiewet toch een arbeidsvermogenbeoordeling krijgen?

Ja, niet-uitkeringsgerechtigden kunnen tot de Participatiewet-doelgroep behoren. Mits ze als werkzoekende bij UWV staan ingeschreven zonder recht op andere arbeidsondersteuning of uitkering volgens de Participatiewet. Deze groep kan zelf een arbeidsvermogenbeoordeling aanvragen bij UWV. Als iemand niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, wordt diegene in het doelgroepregister opgenomen. Onder de Participatiewet kunnen zij arbeidsondersteuning aanvragen bij de gemeente, die verplicht is beleid te formuleren voor deze groep, inclusief niet-uitkeringsgerechtigden. Werkenden met een loon onder het minimumloon kunnen via de Praktijkroute in het doelgroepregister instromen na een werkplekbeoordeling, zonder arbeidsvermogenbeoordeling bij UWV.

Kan ik inzien of iemand onder het doelgroepenregister / banenafspraak valt?

Via het werkgeversportaal van UWV kunnen werkgevers controleren of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister staat, aan de hand van het burgerservicenummer (BSN) van de sollicitant.

Dit kan via de volgende link. Werkgevers ontvangen van de gemeente een bericht met de vastgestelde loonwaarde van werknemers na een loonwaardebepaling. Als iemands loonwaarde onder de 100 procent van het minimumloon ligt, worden zij vanaf de loonwaardevaststelling in het doelgroepregister geregistreerd.

Zij tellen mee voor de banenafspraak en eventuele quotumregeling, tenzij ze al om andere redenen in het doelgroepregister staan. Mensen in beschut werk volgens de Participatiewet worden niet opgenomen in het doelgroepregister, zelfs als hun loonwaarde is vastgesteld.