Wat houdt de banenafspraak in?

De banenafspraak betekent dat het kabinet en sociale partners hebben afgesproken extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Er moeten in totaal 125.000 extra banen komen bij reguliere werkgevers. Voor de marktsector zijn dat er 100.000 vóór 1 januari 2026 en voor de overheid 25.000 vóór 1 januari 2024.

Deze afspraak geldt landelijk en elk jaar wordt gecheckt of de werkgevers het afgesproken aantal banen hebben gerealiseerd.

Waarom hebben kabinet en sociale partners in het sociaal akkoord een afspraak gemaakt over de banen voor mensen met een arbeidsbeperking?

Mensen met een arbeidsbeperking komen moeilijk aan de slag. Hun arbeidsparticipatie is al jaren gering. Als mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen en vaker bij een reguliere werkgever aan de slag gaan, ontstaat er een meer inclusieve arbeidsmarkt.

Om deze inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen, hebben werkgevers in het sociaal akkoord afgesproken om de komende jaren 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.

Kan een werkgever het doelgroepregister inzien?

Werkgevers kunnen via het werkgeversportaal van UWV nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister is opgenomen.

Dat via het burgerservicenummer (BSN) van de sollicitant. Werkgevers krijgen een bericht van de gemeente met daarin de vastgestelde loonwaarde van een werknemer die een loonwaardebepaling heeft gehad.

Wat betekend het als je bent opgenomen in het doelgroepenregister?


Opname in het doelgroepregister betekent dat je erkend wordt als persoon met een arbeidsbeperking volgens vastgestelde criteria. Het geeft werkgevers inzicht in jouw status en telt mee voor de banenafspraak en eventuele quotumregeling, waardoor je meer kansen hebt op werk.

Kan ik begeleiding krijgen bij het vinden van werk?

Wanneer je een doelgroepregistratie hebt zoals vanuit de Wajong, Wia, Wao, Wsw of een bijstandsuitkering ontvangt en bent toegelaten tot het doelgroepregister, kan je aanspraak doen op een re-integratietraject in overleg met de gemeente of het UWV.

Kan ik opgenomen worden in het doelgroepenregister?


Je kunt je niet zelf aanmelden voor het doelgroepregister. Als je denkt dat je erin hoort maar er niet staat geregistreerd, kun je een beoordeling arbeidsvermogen of werken met een voorziening aanvragen. Werk je niet? Vraag een beoordeling arbeidsvermogen aan om in aanmerking te komen voor de banenafspraak.

Werk je wel maar had je vóór je 18e of tijdens je studie een beperking waardoor je alleen met een voorziening kunt werken? Vraag een beoordeling werken met een voorziening aan om mogelijk in het doelgroepregister te komen.

Neem contact op met het UWV of met de gemeente waarin je woonachtig bent wanneer je een bijstandsuitkering ontvangt.

Kan ik op elke vacature reageren?

Bij elke vacature staat vermeld voor welke personen de vacatures bedoeld zijn. Het staat je natuurlijk altijd vrij om gewoon te solliciteren. Dit onder het motto van ‘niet geschoten is altijd mis!’