Doelgroepregister en Banenafspraak: Subsidies en Mogelijkheden voor Werkgevers

Alle mensen die onder de banenafspraak vallen, worden opgenomen in het doelgroepregister. Dit is een landelijk register dat beheerd wordt door het UWV. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan in dit register controleren of werkgevers banen creëren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

In het doelgroepregister zijn werkzoekenden met een arbeidsbeperking opgenomen die niet zelfstandig in staat zijn het minimumloon te verdienen. Zij hebben een steuntje in de rug nodig om een baan te vinden. Werkgevers kunnen aanspraak doen op bepaalde subsidies indien zij een werkzoekende aannemen vanuit het doelgroepregister.

Lees hier welke mogelijkheden er zijn als je een werkzoekende in dienst neemt vanuit het doelgroepregister.

Doelgroepregister en Banenafspraak

Published on juni 12, 2018