WIA-uitkering en Subsidies: Ondersteuning en Mogelijkheden voor Werkgevers

Iedereen die voor een werkgever werkt, ziek wordt en na twee jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Er zijn twee WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Een werknemer met een WIA-uitkering valt onder het UWV werkbedrijf waarin de klant woonachtig is.
Subsidie mogelijkheden binnen de WIA zijn o.a.:

  • Premiekorting (het is mogelijk voor de werknemer een premiekorting aan te vragen)
  • No Risk polis (het UWV komt u tegemoet door loonbetaling over te nemen tijdens ziekte)
  • Jobcoach (er kan in overleg met het UWV worden gekeken of de kandidaat in kwestie jobcoachbegeleiding nodig heeft. Hier kan een re-integratiebureau bij u in de buurt een rol spelen in de bemiddeling en de uitvoering van de begeleiding. Bij de jobcoach kunnen u en de werkzoekende te allen tijde terecht voor vragen etc.)

Published on juli 10, 2018