UWV-artsen als ‘Waarzeggers’: Advocaten kritisch over voorspellingen in Wajong-beoordelingen

Heb jij een UWV-arts wel eens als een ´waarzegger´ervaren? Meld je belevenissen hieronder. De bekende Wajong-advocaat Ed van den Bogaard vond deze week in een kritisch artikel in het dagblad Trouw dat UWV-artsen geen waarzegger dienen te zijn.

Want hoe stel je vast of iemand die totaal niet in staat is om te werken, dat over een paar jaar wel kan? Sinds in 2015 de criteria voor Wajongers zijn aangescherpt is er veel discussie.

De rode draad hiervan is dat je sinds 2015 alleen Wajong ontvangt als je ‘duurzaam geen arbeidsvermogen’ hebt. Dit betekent dat je tenminste één uur aaneengesloten moet kunnen werken, vier uur per dag belastbaar bent en ‘basale werknemersvaardigheden’ hebt.

De advocaat vindt dat je veel mensen niet in zo´n nauw theoretisch jasje kan persen, er valt van alles over te zeggen en van te vinden. In feite moet een UWV-arts dan net als een waarzegger voorspellen of bij iemand deze situatie blijvend is, want anders geen Wajong. Er hangt dus veel van af voor een cliënt.

Van den Boogaard stelt daarom dat het UWV de artsen zou moeten ontheffen van een taak als ´waarzegger´. Hij wil de termijn waarover de arts een uitspraak moet doen veel korter en dat jonggehandicapten in de jaren dat ze niet kunnen werken recht hebben op een Wajong-uitkering.

Published on januari 15, 2019