Fouten en Misbeoordelingen bij Wajong-aanvragen: Trouw onthult zorgwekkende cijfers in intern UWV-rapport

Deze week ontdekte dagblad Trouw in een intern rapport van het UWV dat 21% van de Wajong-aanvragers buiten de boot valt door fouten en misbeoordelingen.

Hierdoor komen kwetsbare mensen dan in de bijstand in plaats van de Wajong, wat vervolgens voor elke betrokken partij nadelig uitpakt.

De kritiek betreft niet zo zeer UWV-artsen, maar vooral de arbeidsdeskundigen. Experts noemen de cijfers zorgwekkend. In een reactie gaf het UWV aan al langere tijd bezig te zijn met verbeteringen, maar kan nog geen cijfers bieden waaruit dat zou blijken.

Je kan een klacht indienen bij het UWV of in beroep gaan tegen een beslissing. Vaak ontbreekt het bij mensen met een arbeidsbeperking aan energie en vooral geld voor een juridisch traject.

Bij fouten en misbeoordelingen kun je los van het UWV hulp vinden die meestal gratis is. Denk hierbij aan o.a. Nationaleombudsman.nl, Juridischloket.nl, Sociaalverhaal.nl, Tuchtcollege-gezondheidszorg.nl of Steungroep.nl.

Published on januari 8, 2019