Arbeidsbeperkten aan het werk: Bedrijfsleven overtreft verwachtingen, overheid streeft naar samenwerking voor ambitieuze doelen

Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat aan het werk is, ligt hoger dan verwacht, schreef het dagblad Trouw afgelopen week. Momenteel heeft het bedrijfsleven namelijk 45.000 banen gecreëerd, 15.000 boven het getal dat het kabinet voorschreef.

De overheid moet echter 25.000 banen creëren, maar loopt fors achter. Daarom gaan overheid en bedrijfsleven nu de doelen samenvoegen, om in 2026 het voorgenomen doel van 125.000 banen te kunnen halen.

Volgens Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid: “Slechts 10 procent van het bedrijfsleven heeft nu mensen met een arbeidsbeperking aangenomen. Daarmee is de overige 90 % nu aan zet.”

Cedris denkt dat het bedrijfsleven voor loopt omdat de ‘last’ gelijkwaardiger over iedereen is verdeeld: “Sommige werkgevers zijn pionier en steken dan anderen aan, onder andere door stimulerende maatregelen van de overheid.”

Volgens Cedris wordt bij de overheid vaak gedacht dat er geen plek is voor arbeidsbeperkten omdat er alleen ‘hoogwaardig werk’ te vinden zou zijn. “Men kan dan bijvoorbeeld geen schoonmakers met arbeidsbeperking aannemen, omdat die in de regel nooit vallen onder de overheid, maar in dienst zijn van een schoonmaakbedrijf.”

Cedris: “De overheid moet ervan afstappen dat er geen hogeropgeleiden met een arbeidsbeperking zijn. Bedrijfstakken als de ICT en de financiële wereld hebben allang door hoeveel talent er is.”

Published on februari 26, 2019