Quotem banenafspraak: Uitstel Quotumheffing Voor Overheidswerkgevers bij Onvoldoende Banen voor Arbeidsbeperkten

Rijksoverheid – In 2013 is afgesproken dat werkgevers meer arbeidsplekken creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit ging over in totaal 125.000 extra banen. Ieder jaar, tot 2026, wordt er gecontroleerd of bedrijven zich hieraan houden en daadwerkelijk extra banen creëren voor deze doelgroep. Indien dit doel niet bereikt is, dan kunnen werkgevers een quotumheffing opgelegd krijgen.

Werkgevers hebben eind 2016 voldoende banen gecreëerd. Overheidswerkgevers daarentegen hebben niet voldoende banen beschikbaar gesteld aan werkzoekenden vanuit de doelgroep. Het kabinet heeft daarom in september 2017 besloten om de quotumheffing in werking te stellen.

Het was nog niet in de wet vastgesteld of de quotumheffing gedeactiveerd kon worden als er toch een inhaalslag werd gemaakt. De ministerraad heeft daarom nu het wetsvoorstel ‘deactivering en uitstel quotumheffing in het eerste jaar na activering’ aanvaard. Met de invoering van dit wetsvoorstel wordt in het eerste jaar na activering geen quotumheffing opgelegd. Hierdoor krijgen overheidswerkgevers meer tijd om alsnog deze geschikte banen te realiseren.

Quotem banenafspraak

Published on mei 15, 2018