Ontdek de Participatiewet: Inzicht, Kansen en Vacatures bij Maatwerkbanen

Wat is Participatie wet?

De Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een groot gedeelte van de Wajong zijn samengevoegd tot de Participatiewet. Met de invoering van deze wet hoopt het kabinet te bereiken dat zoveel mogelijk mensen participeren, oftewel deelnemen, op onze arbeidsmarkt. De Participatiewet wordt uitgevoerd door gemeenten. Toch blijft het UWV verantwoordelijk voor de Wajong. Deze uitkering is per 1 januari 2015 alleen toegankelijk voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben.

Werkzoekende met arbeidsbeperking

Om iedere werkzoekende met een arbeidsbeperking een eerlijke kans op werk te bieden, is er op 11 april 2013 een sociaal akkoord gesloten. Bedrijven en overheidsorganisaties worden sindsdien verplicht om zich in te spannen om banen te creëren voor deze doelgroep. Deze verplichting wordt de ‘Banenafspraak’ genoemd. Er moeten 25.000 banen gecreëerd worden bij de overheid en 100.000 bij overige bedrijven.

Val je onder de participatiewet en wil je graag werken? Daar is Maatwerkbanen voor! Wij helpen je graag de werkgever te vinden die bij je past. Alle werkgevers die vacatures hebben geplaatst op Maatwerkbanen zijn bekend met de participatiewet en willen jou graag aan een leuke baan helpen. Als een werkgever benieuwd is of jij wel onder de participatiewet valt, kunnen zij het UWV bellen om met jouw goedkeuring in de landelijke databank van het doelgroepregister te kijken. 

Participatiewet
Participatiewet

Re-integratie participatie wet 

Je wilt werken, maar hebt een tijd lang thuisgezeten? Dan is het logisch dat je de tijd nodig hebt om weer deel of volledig aan het werk te gaan. In overleg met de gemeente (afdeling participatie) kun je gebruik maken van een participatie-traject. Binnen dit traject kun je werken aan het re-integreren en het participeren in de Nederlandse samenleving. 

Participatiewet vacatures

Wanneer je onder de participatiewet valt, moet je natuurlijk ook nog werkgever kunnen vinden die jou graag aan willen nemen. Gelukkig zijn er veel werkgever die bereid zijn mee te werken aan de participatiewet en hun steentje bijdragen door ook hun vacatures beschikbaar te stellen voor mensen vanuit de participatiewet.

De vacatures die op Maatwerkbanen vermeld staan, zijn voor een gedeelte ook bedoeld voor mensen die onder de participatie wet vallen. Benieuwd naar de participatiewet vacatures? 

Bekijk participatiewet vacatures! 

Published on mei 29, 2018