De Belangrijke Rol van Re-integratiebureaus in de Bemiddeling van Werkzoekenden naar Werkgevers

De rol van een re-integratiebureau in de bemiddeling van een werkzoekende naar een werkgever is enorm belangrijk. Met alle goede intenties lopen werkzoekenden en werkgevers nog regelmatig tegen problemen aan.

Deze problemen hadden met de begeleiding vanuit een re-integratiebureau kunnen worden voorkomen. Binnen Maatwerkbanen.nl vervult het re-integratiebureau dan ook een belangrijke rol in het vinden van een passende werkplek.

Bij een aanmelding en bij het reageren op een openstaande vacature, krijgt de werkzoekende automatisch een melding met de vraag of hij of zij al ondersteuning krijgt vanuit een re-integratiebureau.

Werkzoekenden kunnen hierop aangeven door welk bureau zij begeleid worden, of kiezen uit één van de re-integratiebureaus die zijn aangesloten bij Maatwerkbanen.nl. Alle re-integratiebureaus staan vermeld in zowel het dashboard van de werkzoekende als bij de werkgever.

Re-integratiebureaus

Published on april 17, 2018