Jobcoaching: Begeleiding op de Werkvloer voor Een Succesvolle Werkervaring

Heb je een nieuwe baan gevonden en zou je het prettig vinden om op de werkvloer begeleiding te krijgen van een jobcoach? Dit kan een externe jobcoach zijn van buiten het bedrijf, maar ook een interne jobcoach, wat een werknemer van binnen het bedrijf kan zijn. Een interne jobcoach wordt geregeld vanuit het bedrijf waar je werkzaam bent. Externe jobcoach begeleiding kun je als werknemer aanvragen bij het UWV.

Doelstelling

De doelstelling van een jobcoach is het vinden, maar vooral ook behouden van een passende baan. Samen wordt er gekeken naar wat er moet gebeuren om een zo goed mogelijke werkplek te creëren. Dit is belangrijk zodat de werknemer zich prettig voelt op de werkplek en zo ook langdurig werkzaam kan zijn. De ondersteuning kan plaatsvinden op verschillende vlakken, bijvoorbeeld bij het aanbrengen van structuur in de werkzaamheden.

Tevens zullen er ook gesprekken plaatsvinden tussen werknemer, werkgever en de jobcoach om te onderzoeken welke verwachtingen er van elkaar zijn en hoe ze een prettige samenwerking kunnen aangaan.

Jobcoach

Published on juni 19, 2018