55 plussers

Oudere werknemers hebben vaak een schat aan ervaring en expertise opgebouwd in hun vakgebied. Ze kunnen waardevolle kennis en inzichten delen met het team en bijdragen aan de groei en ontwikkeling van het bedrijf.

Daarnaast worden 55 plussers vaak gezien gezien als betrouwbaar en stabiel. Ze hebben een bewezen staat van dienst en zijn vaak gemotiveerd om tot aan hun pensioen actief te blijven in het arbeidsproces.

Ook hebben oudere werknemers vaak een groot inlevingsvermogen en kunnen goed omgaan met klanten. Ze hebben geleerd om effectief te communiceren en problemen op te lossen, wat bijdraagt aan klanttevredenheid en klantloyaliteit.

Ook bevorderd het aannemen van oudere werknemers diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het zorgt voor een bredere mix van perspectieven, ervaringen en achtergronden, wat kan leiden tot innovatie en een positieve werkcultuur.

Kortom, het is nog helemaal zo gek nog niet om vacature in te vullen met een 55 plusser!

Mogelijkheden en regelingen voor werkgevers

Voor 55 plussers zijn er verschillende mogelijkheden. Hierbij kan je denken aan
werkervaringsplaatsen en stageprogramma’s: Dit zijn programma’s waarbij 55-plussers de mogelijkheid krijgen om werkervaring op te doen en hun vaardigheden bij te werken. Dit kan hen helpen om de kloof in hun cv te overbruggen en hun kansen op een betaalde baan te vergroten.

Ook zijn er werkgevers in Nederland die juist heel graag een 55 plusser in dienst willen nemen vanwege hun ervaring. Dus direct weer aan het werk behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden!

Ervaring en expertise

Oudere werknemers hebben vaak een schat aan ervaring en expertise opgebouwd in hun vakgebied. Ze kunnen waardevolle kennis en inzichten delen met het team en bijdragen aan de groei en ontwikkeling van het bedrijf.

Daarnaast worden 55 plussers vaak gezien gezien als betrouwbaar en stabiel. Ze hebben een bewezen staat van dienst en zijn vaak gemotiveerd om tot aan hun pensioen actief te blijven in het arbeidsproces.

Ook hebben oudere werknemers vaak een groot inlevingsvermogen en kunnen goed omgaan met klanten. Ze hebben geleerd om effectief te communiceren en problemen op te lossen, wat bijdraagt aan klanttevredenheid en klantloyaliteit.

Ook bevorderd het aannemen van oudere werknemers diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het zorgt voor een bredere mix van perspectieven, ervaringen en achtergronden, wat kan leiden tot innovatie en een positieve werkcultuur.

Kortom, het is nog helemaal zo gek nog niet om vacature in te vullen met een 55 plusser!

Opleiding, omscholing en subsidie mogelijkheden

Omscholing en bijscholing: Het volgen van opleidingen en trainingen kan oudere werknemers helpen om hun kennis en vaardigheden aan te vullen of te vernieuwen. Er zijn verschillende regelingen en subsidies beschikbaar om de kosten van scholing te verlagen.

No-riskpolis: Deze regeling biedt werkgevers bescherming tegen loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte van oudere werknemers. Het stimuleert werkgevers om oudere werknemers aan te nemen, omdat de financiële risico’s worden verminderd.

LKV voor Lage-inkomensvoordeel. Het is een regeling in Nederland waarbij werkgevers een financieel voordeel ontvangen wanneer zij werknemers met een laag inkomen in dienst nemen of in dienst houden. Het LKV is bedoeld om werkgelegenheid te stimuleren en de inkomenspositie van werknemers met een lager inkomen te verbeteren.